over Postadvies

"krekt efkes oars"

Missie

"Op een doeltreffende en betrokken wijze organisaties optimaliseren en het beste in mensen naar boven halen."

 

Bij PostAdvies zult u een laagdrempelige en toegankelijke sfeer ervaren. Door middel van duidelijke en heldere communicatie, het toepassen van kennis vanuit diverse disciplines en aandacht voor uw specifieke situatie worden doelgericht stappen gezet.

Visie

PostAdvies gelooft in de kracht van de juiste persoon op de juiste plek onder de juiste werkomstandigheden. Wanneer er aandacht is voor al deze 3 aspecten ontstaat er synergie. Het samengaan van de delen zal meer opleveren dan de som der delen.

 

PostAdvies is de partner bij het benutten van talenten, het optimaliseren van processen en het doorlopen van veranderprocessen.

Strategie

PostAdvies handelt vanuit een filosofie waarbij de bedrijfskunde en de arbeidspsychologie samen worden gebracht. Dit maakt PostAdvies een doeltreffende partner op zowel strategisch niveau als individueel niveau.

 

Wetenschap en praktijk worden verbonden om tot een duurzaam resultaat te komen.

Werkwijze

PostAdvies weet flexibel en snel in te spelen op de wensen van opdrachtgevers en klanten. Doordat er gewerkt wordt vanuit een praktijk aan huis is de dienstverlening zowel persoonlijk als betaalbaar.

 

Advisering met betrekking tot individuele keuzevraagstukken vindt met name plaats op basis van gedegen onderzoek met psychologische tests. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de door COTAN beoordeelde tests. De COTAN beoordeelt psychodiagnostische instrumenten op onder andere kwaliteit en betrouwbaarheid.

 

PostAdvies hanteert de beroeps- en gedragscodes van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Het is mogelijk om zowel overdag als in de avonduren en in het weekend afspraken te maken.

Het gezicht achter Postadvies

MSc. Karin Post

Arbeids&Organisatiepsycholoog

 

"Ervaren psycholoog door het coachen en adviseren van honderden klanten. Up to date door het continu volgen van de nieuwste ontwikkelingen en bijscholing."

"Als arbeids- en organisatiepsycholoog ben ik gedreven om het optimale uit mensen en organisaties te halen. Dit doe ik door te kijken naar de relatie tussen persoonlijkheidsprofielen, de werkomgeving, werkprocessen en het welzijn van een werknemer. Diverse factoren kunnen de effectiviteit  van een medewerker en organisatie in positieve of negatieve zin beïnvloeden. Door op zoek te gaan naar de invloed van deze factoren help ik medewerkers het beste uit hun werk te halen en organisaties het beste in hun medewerkers omhoog te halen. Vanuit individuele gesprekken met klanten krijg ik vaak terug dat ik een prettige gesprekspartner ben en mensen echt verder help. Dat ik mensen (terug) in hun kracht weet te zetten, geeft mij veel voldoening.Naast het oplossen van problemen, ben ik met name gedreven om preventief te werken. Dit onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’. Door weloverwogen keuzes te maken met betrekking tot invulling van functies , oog te hebben voor het werkklimaat , de uitvoering van werkprocessen en het welzijn van werknemers wordt heel wat ellende voorkomen. Het resultaat: een gezonde organisatie waar talent benut wordt en dat betaalt zich overal in terug!"

 

"De dienst gericht op een onvervulde kinderwens is voor mij  van grote waarde en gaat met aan het hart. Deze problematiek rondom kinderwensen komt steeds vaker voor en ik heb gemerkt dat er  lang niet altijd voldoende aandacht, begrip en ondersteuning voor te vinden is. Het is een dienst waarin ik,  ondanks de grote pijn die dit meebrengt, iets kan betekenen in het welzijn en welbevinden van iemand. Als we samen tot nieuwe lichtpuntjes komen in het dagelijkse leven is mijn dag weer goed."