re-integratie bij burn-out

PostAdvies biedt ondersteuning bij re-integratie van medewerkers met burn-out gerelateerde klachten. Hierbij wordt een veilige situatie gecreëerd voor uw medewerker, dat bevorderlijk werkt voor de re-integratie. Daarnaast biedt PostAdvies concreet advies voor de leidinggevende en/of HRM-er. Hierbij wordt ingegaan op bijvoorbeeld communicatie met de medewerker, belastbaarheid van de medewerker en een plan van aanpak voor een prettige en effectieve re-integratie. Organisatiedoelstellingen en productiviteit van de collega's worden hierbij niet uit het oog verloren. Bij PostAdvies wordt er altijd gezocht naar een optimale balans tussen betrokkenheid richting de medewerker en organisatie-effectiviteit.

Wilt u vrijblijvend informatie ontvangen over wat PostAdvies voor u kan betekenen in de re-integratie van uw medewerker? U kunt contact opnemen via deze link.

visie PostAdvies bij re-integratie met burn-out gerelateerde klachten

 Een burn-out kan op verschillende manieren tot stand komen en vaak spelen vele factoren een rol.

Het ontstaan van een disbalans in de verschillende factoren, gecombineerd met de coping stijl van een persoon, maken dat een burn-out zich kan ontpoppen. Om tot een succesvolle re-integratie van een medewerker te komen, is het dan ook van belang om factoren die een negatieve invloed hebben gehad op de persoon te identificeren en hier verandering in aan te brengen. Daarnaast is het zinvol voor de medewerker zelf om te kijken naar zijn/haar copingstijl, dit wil zeggen, de manier waarop de medewerker reageert op de verschillende externe factoren. Hoe iemand met een situatie omgaat is per individu verschillend en maakt dat de ene persoon wel uitvalt in een specifieke situatie en een andere persoon in dezelfde situatie floreert. Het werken aan een andere coping stijl in combinatie met het inspelen op beïnvloedende factoren minimaliseert de kans op herhaling van het verleden. Wanneer de situatie ongewijzigd blijft, zal op korte of lange termijn de burn-out zich weer de kop op steken. Vaak gaat een burn-out gepaard met vele emoties, waardoor re-integratie naar de werkplek soms moeilijk en confronterend is. Dit voor zowel de medewerker als de collega’s en leidinggevende. Kritische factoren in de re-integratie zijn kwesties als vertrouwen vanuit beide partijen, communicatie en bereidheid tot concessies om tot verandering te komen. Want als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je kreeg. En dat willen we in dit geval niet!

 

Burn-out bij uw medewerker voorkomen? Vraag naar de mogelijkheden!

Voorkomen is beter dan genezen. Heeft u het idee dat uw medewerker(s) in de toekomst mogelijk te maken kan krijgen met een burn-out, onderneem dan direct actie. PostAdvies biedt individuele sessies en groepssessies (training) ter preventie van burn-out. Dit voor medewerkers, maar ook voor leidinggevenden. Dit aangezien leidinggevenden een belangrijke rol spelen bij burn-out preventie. Naast het voorkomen van burn-out bieden dergelijke sessies direct resultaat als het gaat om productiviteit, effectiviteit en werkplezier van medewerkers.

 

Meer weten? Neem hier contact op.