wet verbetering poortwachter

Het kan voorkomen dat een medewerker zich ziek meldt. Wanneer dit niet om een griepje gaat en  de verwachting is dat uw medewerker niet op korte termijn terug zal keren, is dit vervelend.

 

Volgens de Wet verbetering Poortwachter bent u als werkgever samen met uw werknemer en de arbodienst verplicht ervoor te zorgen dat uw zieke werknemer zo snel mogelijk en  verantwoord weer aan het werk kan.

PostAdvies biedt ondersteuning bij zowel het 1e spoor als het 2e spoor

Gezamenlijk met u en uw medewerker wordt er een plan van aanpak opgesteld en doorlopen. Dit met als doel dat  uw medewerker zo snel mogelijk weer inzetbaar is. 

 

Organisaties staan voor hoge kosten door het uitvallen van mensen. Daarnaast wordt vaak veel potentieel van medewerkers niet benut. PostAdvies adviseert u over de beste en goedkoopste oplossing bij langdurige ziekte. Kenmerkend aan de trajecten van PostAdvies is de nadruk op duurzame inzetbaarheid en  het welzijn van de medewerker in combinatie met resultaatgerichtheid.  Het is bewezen dat oog voor medewerker én de werkgever vruchten afwerpt voor beide partijen. Deze positieve effecten ziet u terug in de duur van het verzuim en de mate waarin het traject soepel verloopt.  Door gedurende het traject de mogelijkheden van de medewerker te benutten, blijft de medewerker betrokken en blijven de kosten beperkt.