2e spoor

Lukt het niet de werknemer bij zijn huidige werkgever aan passende arbeid te helpen, dan moet de werkgever samen met de werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Dit wordt het 2e spoor genoemd.

Aandacht voor het welzijn van de medewerker levert op!

Trekken aan de medewerker biedt geen duurzame oplossingen en levert frustratie en lange trajecten op. 2e spoortrajecten van PostAdvies heeft aandacht voor de medewerker als vertrekpunt. Hierbij is het doel  dat uw zieke werknemer zo snel mogelijk en  verantwoord weer aan het werk kan. Door in het begin van het traject aandacht te besteden aan het begrijpen en accepteren van de situatie waarin de medewerker zich bevindt, wordt ingestoken op de intrinsieke motivatie van de medewerker. Het doel hiervan is dat de medewerker zelf in beweging wil gaan komen. Door met behulp van testen inzicht te geven in patronen, kwaliteiten en een toekomst die bij de medewerker past, wordt toegewerkt naar een baan extern. Wanneer de medewerker inziet wat een volgende stap hem kan opleveren gaat het traject werken vanuit de medewerker. Door het gevoel van controle terug te geven aan de medewerker wordt deze in zijn kracht gezet. Deze kracht wordt vervolgens ingezet als de drijvende kracht van het traject.

 

Organisaties staan voor hoge kosten door het uitvallen van mensen. Daarnaast wordt vaak veel potentieel van medewerkers niet benut. PostAdvies adviseert u over de beste en goedkoopste oplossing bij langdurige ziekte. Kenmerkend aan PostAdvies is de nadruk op duurzame inzetbaarheid en  het welzijn van de medewerker in combinatie met resultaatgerichtheid.  Het is bewezen dat oog voor medewerker én de werkgever vruchten afwerpt voor beide partijen. Deze positieve effecten ziet u terug in de duur van het verzuim en de mate waarin het traject soepel verloopt.  Door gedurende het traject de mogelijkheden van de medewerker te benutten, blijft de medewerker betrokken en blijven de kosten beperkt.

PostAdvies biedt verschillende diensten aan en daarmee een volledig traject.

De invulling van het traject is maatwerk. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met PostAdvies.